Machining Excellence made easy

Ett modernt industriföretag i ständig utveckling

Industri-utveckling man fräser stål

TurnMill Group har sedan hösten 2021 aktivt deltagit i Produktionslyftet, ett nationellt program med syfte att stärka industrins förmåga till förnyelse och förbättring. Vi förstår att den snabba teknologiska utvecklingen och de föränderliga samhällskraven skapar både möjligheter och utmaningar för alla företag och av den anledningen valde vi att vara del av projektet. David Andersson […]

Våra öppettider under julhelgen

Jul öppettider

Under julhelgen tar vi lite ledigt och håller stängt under vecka 52 och vecka 1.  God Jul och Gott Nytt År! Läs mer om oss här!

Stolt silvermedaljör i hållbarhetsarbete 

Ecovadis business sustainability ratings

Turnmill Group har under året tilldelats en silvermedalj av Ecovadis för vårt hållbarhetsarbete. I deras bedömning ingår aspekter som miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar och etik samt hållbara upphandlingar. Ecovadis-metoden bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO:26000.

Öppettider i sommar 2023

turnmill group sommar öppet

Under sommaren 2023 kommer vi ha stängt under vecka 28 och 29. Utöver dessa veckor är produktionen igång som vanligt Vi på Turnmill Group önskar alla våra kunder en fantastisk sommar och semester! 

Investerar i framtiden med ny VD och styrelse

Sargon Chanko

TurnMill Group, där Finspångs Finmekaniska ingår, kraftsamlar mot framtiden med ny vd, ny styrelsekompetens och uppdaterade namn för koncernens bolag.  Ny vd från 30 maj 2022 är Sargon Chanko. Sargon kommer närmast från Nordic Brass och har lång ledarerfarenhet inom tillverkande industri.  ”Jag ser fram emot att leda verksamheten framåt. Omvärlden bjuder på osäkerhet och […]