Machining Excellence made easy

Ett modernt industriföretag i ständig utveckling

20 december, 2023

Industri-utveckling man fräser stål

TurnMill Group har sedan hösten 2021 aktivt deltagit i Produktionslyftet, ett nationellt program med syfte att stärka industrins förmåga till förnyelse och förbättring. Vi förstår att den snabba teknologiska utvecklingen och de föränderliga samhällskraven skapar både möjligheter och utmaningar för alla företag och av den anledningen valde vi att vara del av projektet.

David Andersson från Produktionslyftet har varit TurnMill Groups huvudcoach under programtiden och har i sin roll coachat både VD och enskilda medarbetare.

– Produktionslyftet handlar om att utveckla personalen och människorna för att få ut det vi vill i organisationen och maximera effekten. Vi har arbetat med allt från projektaudits och certifiering till daglig styrning, berättar David.

Vidare förklarar David att allt har utgått från fyra olika perspektiv; vad vill kunderna, vad vill ägarna, vad vill medarbetarna och vad vill samhället. Sedan 2021 har han inom ramen för projektet varit på plats i Finspång under så mycket som 350 timmar för att hjälpa och stötta organisationen. VD för TurnMill Group, Sargon Chanko berättar om hur både han och övriga medarbetare upplevt projekttiden:

– Den stora effekten av att ha varit med i Produktionslyftet är att vi skapat en kultur inom våra väggar att ständigt vilja göra förbättringar och att inse att allt går att göra lite bättre. Vi är nu ett företag i ständig förändring och som arbetar med effektivisering i alla led. Under projektet har vi till och med filmat ställtider och gått in i minsta detalj för att leta effektiviseringar.

TurnMill Group är stolta över att vara ett av de över 300 företag som har deltagit i Produktionslyftet och vi kan med säkerhet säga att effekterna av vår medverkan är väl dokumenterade och något som vi fortsätter arbeta med. Programmet har bidragit till att förstärka vår konkurrenskraft och hållbarhet och har även sedan tidigare fått erkännande från företag, myndigheter och andra intressenter som ett framgångsrikt och välrenommerat initiativ.

– Vi har numera ett mer standardiserat arbetssätt där vi också kontinuerligt mäter avvikelser. Dessutom arbetar vi på ett bättre sätt med daglig styrning med en ny attityd som innebär att det alltid finns något att förbättra, avslutar Sargon.

Som ett modernt industriföretag kommer TurnMill Group framöver ständigt arbeta med effektiviseringar och förbättringar där både ägare, medarbetare, kunder och vårt samhälle finns med som intressenter som är viktiga för oss.

Jobb