Machining Excellence made easy

Stolt silvermedaljör i hållbarhetsarbete 

11 september, 2023

Ecovadis business sustainability ratings
Ecovadis business sustainability ratings

Turnmill Group har under året tilldelats en silvermedalj av Ecovadis för vårt hållbarhetsarbete. I deras bedömning ingår aspekter som miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar och etik samt hållbara upphandlingar. Ecovadis-metoden bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO:26000.

Vi tackar för medaljen och siktar nu mot guldmedalj nästa år!

I dagens samhälle är hållbarhet och ansvarsfullt företagande centrala frågor. Vi från Turmill Group strävar efter att förbättra vår hållbarhetsprofil och visa vårt engagemang för miljön, arbetsförhållanden, affärsansvar och etik. En viktig aktör inom certifiering och utvärdering av hållbarhetsarbete är Ecovadis. Nedan beskriver vi vad Ecovadis är och hur deras utvärderingssystem fungerar. 

Vad är Ecovadis?

Ecovadis är ett välrenommerat utvärderingssystem som är specialiserat på att bedöma företags hållbarhetsarbete. Genom att använda en omfattande metod och en standardiserad bedömningsprocess kan Ecovadis bedöma företags insatser inom miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar, etik och hållbara inköp. Genom att genomföra en Ecovadis-utvärdering kan företag få en tydlig bild av sin hållbarhetsprofil och identifiera områden där de kan förbättra sig. 

Certifieringen

En av de mest prestigefyllda utmärkelserna som Ecovadis erbjuder är deras Sustainability Gold Medal and Certificate. Denna certifiering erkänner företag som uppnår en hög standard för hållbarhetsarbete och visar på deras engagemang för en positiv samhällsutveckling. Att erhålla denna certifiering är ett kvitto på att företaget är trovärdigt och seriöst när det kommer till hållbarhetsfrågor. 

Ecovadis utvärderingssystem

Ecovadis utvärderingssystem är uppbyggt kring flera viktiga aspekter inom hållbarhet. Nedan följer en översikt över de områden som Ecovadis bedömer: 

1. Miljö

Ecovadis bedömer företagens prestationer och insatser när det kommer till miljöpåverkan. Detta inkluderar bland annat företagets koldioxidutsläpp, energiförbrukning, vattenförbrukning och hantering av avfall. Genom att utvärdera företagens miljöpåverkan kan Ecovadis uppmuntra till en mer hållbar verksamhet. 

2. Arbetsförhållanden

En annan viktig aspekt som Ecovadis utvärderar är företagens arbetsförhållanden. Detta inkluderar bedömning av arbetsmiljön, arbetsrättigheter, jämställdhet och mångfald. Genom att bedöma företagens arbetsförhållanden kan Ecovadis bidra till att säkerställa en rättvis och inkluderande arbetsplats. 

3. Affärsansvar och etik

Ecovadis bedömer också företagens affärsansvar och etik. Detta inkluderar bedömning av företagens hantering av korruption, mänskliga rättigheter, affärsetik och integritet. Genom att utvärdera företagens affärsansvar och etik kan Ecovadis hjälpa till att främja en ansvarsfull och etisk verksamhet. 

4. Hållbara inköp

Hållbara inköp är en viktig del av Ecovadis utvärderingssystem. Genom att bedöma företagens inköpsprocesser och leverantörshantering kan Ecovadis främja hållbara inköpsbeslut och bidra till att minska negativ miljöpåverkan och risker i leverantörskedjan. 

Framtiden för Ecovadis-certifiering

För Turnmill Group är Ecovadis-certifieringen en viktig del av vår hållbarhetsstrategi. Genom att erhålla en Ecovadis-certifiering kan vi visa på vårt engagemang för hållbarhet och arbete för att förbättra vår hållbarhetsprofil. I och med att hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i dagens samhälle är Ecovadis-certifiering en viktig markör för oss som företag då vi strävar efter att vara hållbara och ansvarsfulla.

Genom att genomgå en Ecovadis-utvärdering och erhålla en certifiering kan vi som företag visa på vårt engagemang för hållbarhet och bidra till en positiv samhällsutveckling. Nu siktar vi på guldmedalj och att ytterligare stärka vårt hållbarhetsarbete! 

Jobb